BẢN ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

DỊCH VỤ NGÂN HÀNG QUA ĐIỆN THOẠI (VRB mBANKING)

Trân trọng cảm ơn Quý khách đã lựa chọn và sử dụng dịch vụ Ngân hàng qua điện thoại (VRB mBANKING) của VRB. Quý khách vui lòng đọc kỹ Điều kiện, Điều khoản sử dụng dịch vụ của VRB trước khi tiến hành tải, cài đặt, sử dụng tất cả hoặc bất kỳ phần nào của ứng dụng. Bằng việc tải, cài đặt ứng dụng, khách hàng và VRB đã ràng buộc bản thân mình vào việc tuân thủ các Điều kiện, Điều khoản chi phối việc sử dụng dịch vụ VRB mBANKING cũng như các Điều kiện, điều khoản sử dụng các sản phẩm, dịch vụ gắn liền với tài khoản trong Ứng dụng và Điều kiện, Điều khoản sử dụng dịch vụ Ngân hàng trực tuyến VRB Internet Banking.

  1. Giới thiệu Dịch vụ:

Dịch vụ VRB mBANKING: là dịch vụ ngân hàng trên thiết bị di động thông minh, cho phép khách hàng thực hiện các giao dịch tài chính, phi tài chính và các tiện ích gia tăng khác trong lãnh thổ Việt Nam.

  1. Giải thích thuật ngữ:
  1. Sử dụng:

VRB cung cấp dịch vụ cho Khách hàng trên cơ sở đáp ứng những điều kiện sau:

  1. Xử lý giao dịch
  1. Phí dịch vụ
  1. Trách nhiệm của Khách hàng
  1. Quyền và Trách nhiệm của VRB
  1. Từ chối trách nhiệm

VRB sẽ không chịu trách nhiệm về:

  1. Khiếu nại

Quý khách vui lòng liên hệ Trung tâm hỗ trợ dịch vụ của VRB theo số điện thoại 24/7: 1800 6656 (miễn phí) hoặc +8424 3942 9365 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ giải quyết khiếu nại (nếu có).